Contact

Om du vill kontakta oss, använd den e-postadress som anges i det juridiska meddelandet.

Vid denna tidpunkt vill vi klargöra att vi inte är tillverkare av produkter och därför kan vi inte ge information om specifika leveranstider eller order.

Vi är bara testerare av produkter och författare som testar produkter och registrerar sina erfarenheter och / eller allmänna erfarenheter på Internet.

Tack så mycket