Pierre

Särskilda funktioner i TV-programmet

Tyskland kunde inte skriva svarta nummer med PayTv i Tyskland och det under en längre tid. Eftersom det var för brett en rad stationer som skulle köpas gratis. Sedan 2012 ökade försäljningen med 12 procent och det konstaterades att tyska tittare är villiga att betala. Alla med speciella önskemål för ett bra program använder PayTvs […]

Continue Reading

Alla får pengarna att vara värd med betal-TV

Betal-TV, det betyder framförallt att kunna se mer, för ett litet tillägg i månaden. Om den vanliga TV: n inte längre passar för att möta sina egna behov, så är det dags att bestämma för betal-TV. En bra leverantör här är Sky. Sky erbjudanden är så mångsidiga att alla är garanterade att hitta vad de […]

Continue Reading